ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > TSC (Taiwan Semiconductor)
TSC (Taiwan Semiconductor)

TSC (Taiwan Semiconductor)

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- විෙශේෂෙයන් යුත් විෙශේෂිත බලය නිතිපන්නන් සඳහා වූ වසර 37 කට වැඩි කාලයක් සඳහා පිළිගත්, Taiwan Semiconductor එහි අක්ෂර වින්යාසය පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇත. ස්ෙටොක්සි, ඇනෙලොග් IC, LED ධාවක IC, බල ටාන්සිස්ටර සහ MOSFETs ඇතුළත් වන අතර එක් මූලාශ්රයකින් සම්පූර්ණ විසඳුම් සපයයි. තායිවාන් අර්ධ සන්නායක නිපදවන උපකරණ, මෝටර් රථ, පරිගණක, පාරිභෝගික, කාර්මික, ටෙලිකොම් සහ ෆොන්ටෝල්ටයික් ඇතුලු ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තය තුළ පුළුල් පරාසයක යෙදීම් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ.
නව්ය නිෂ්පාදන හැකියාවන් උපාය මාර්ගික ප්රසාරණය තුළින් සහ කාර්යක්ෂම අර්ධ සන්නායක විසඳුම් පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කරවීමෙන් සාර්ථක සහ අඛණ්ඩ ව්යාපාරික සබඳතාවයක් සඳහා නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් ලෙස Taiwan Semiconductor විසින් මෙම ප්රධාන වාසි ලබා දෙයි.

  • එක් ප්රභවයකින් අර්ධ සන්නායක නිපදවීම පුළුල් කිරීම
  • නවීන, කාර්යක්ෂම සහ පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් ක්රියාවලි
  • ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශේෂ අවශ්යතා ඇතුළුව උපරිම නම්යතාවය
  • පාරිභෝගික යෙදුම් සඳහා උපරිම තත්ත්වයේ සහ කාර්ය සාධනය

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

පරිපථ ආරක්ෂාව(6,279 products)

සංෙව්දක, සම්පීඩක(16 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන