ගෙදර > අප අමතන්න

    කරුණාකර yic-electronics.com අමතන්න

අප අමතන්න

ආයතනික මූලස්ථානය

සමාගම් නාමය: සීමාසහිත YIC ජාත්‍යන්තර සමාගම

ලිපිනය:ඒකකය A5-B5 අංක 509, 5 / එෆ් සිං වින් ෆැක්ටරි ගොඩනැගිල්ල, 15-17 ෂින් යිප් ශාන්ත, ක්වාන් ටොං, කොව්ලූන්, හොංකොං

  1. බැංකු තොරතුරු
  2. උපුටා දැක්වීමක් ඉල්ලන්න
  3. බෙදාහැරීමේ වෙළඳ නාමය
  4. විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප අමතන්න