ගෙදර > පුවත් > SK හෙනික්ස් විදේශීය ආරම්භක සමාගම්වල ආයෝජනය වැඩි කරයි

SK හෙනික්ස් විදේශීය ආරම්භක සමාගම්වල ආයෝජනය වැඩි කරයි

ලොව දෙවන විශාලතම මතක චිප නිෂ්පාදකයා වන SK හියුනාික්ස් විදේශීය ආරම්භක සමාගම් සඳහා ආයෝජනය වැඩි කරයි.

බිස්නස්ච්රිය පෙන්වා දුන්නේ SO SYSYIX විසින් අර්ධ සන්නායක චිප මෝස්තර, යුරෝපා ලිතෝග්රැෆි ක්රියාවලිය, මෘදුකාංග සංවර්ධනය හා ස්වයංක්රීය වාහන සංවේදක ඇතුළුව විවිධ ක්ෂේත්රවල ඇති ව්යාපාරික අවස්ථා සඳහා ආයෝජනය කර ඇති බවයි.

පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී, SK හියුනාික්ස් සහ සවුදි අරම්කෝ වැනි සමාගම් අතිරේක ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 60 ක කාලයක් ආයෝජනය කළ සේක. වෙළඳපොලේ අතෙහි ඒකාධිකාරය බිඳ දැමීමේ උත්සාහයක් තුළ ස්වාධීන දේපළ අයිතිවාසිකම් සහිත නොමිලේ RISC-V ලබා දෙන බව වටහා ගත හැකිය.

පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේදී, SK Hynix හි මහා පරිමාණ ගබඩා පරිගණක සංවර්ධකයෙකු වන මෙමෙවෙහි ආයෝජනය කළේය. සමාගමේ තාක්ෂණයට ගබඩා පරිගණකකරණයේ සීමාවන් ජය ගත හැකි අතර කෘතිම බුද්ධි තොරතුරු (AI) කර්මාන්තය සඳහා වේගවත් දත්ත සැකසුම් වේගය ලබා දිය හැකිය.

මීට අමතරව, 2019 අගෝස්තු මාසයේදී එක්සත් ජනපද ආරම්භක සමාගමේ ඇස්පීපීරියාවේ, SK හියුනාික්ස් විසින් එක්සත් ජනපද ආරම්භක සමාගමේ ඇස්පීපීසී හි දී බිලියන 1.2 ක් පමණ ආයෝජනය කරන ලද අතර, ප්රධාන වශයෙන් ESV ක්රියාවලියට භාවිතා කරන ඡායාරූප ශිල්පී ද්රව්ය නිපදවයි. මේ වසරේ දෙවන භාගයේදී ආරම්භ වන විට, ඩ්රම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා SK Hynix EUV LINTHOGLAY තාක්ෂණය යෙදීමට පටන් ගනී.